#

Društva

V krajevni skupnosti Pirniče ima sedež ali izvaja svoje aktivnosti kar deset društev, njihove dejavnosti segajo na področja:

  • Sociale,
  • Turizma,
  • Športa,
  • Lovstva,
  • Lokalne zgodovine,
  • Gasilstva,

zelo prepoznavna pa je dolgoletna ljubiteljska kulturno umetniška dejavnost, nosilec katere je bilo od daljnega leta 1932 Kulturno umetniško društvo Pirniče (ob ustanovitvi poimenovano kot Prosvetno društvo za Gorenje Pirniče). V letu 2016 kulturno umetniške projekte in programe izvaja poleg KUDa Pirniče tudi Kulturno umetniško društvo Jarem in Zavod Baletna šola Stevens. Kultura v ožjem pomenu besede je skratka pomembna komponenta javnega življenja v pirniški skupnosti, če ji dodamo še zanimanje za lokalno zgodovino v okviru Združenja borcev za vrednote NOB Medvode (pisarna Pirniče), pa sploh.

Častitljivo tradicijo imata tudi obe prostovoljni gasilski društvi, ki sta igrali pomembno vlogo pri varovanju imovine pred požari in drugimi naravnimi nesrečami.

Čeprav ima društvena dejavnost, ki večinoma temelji na prostovoljnem delu ntuziastov, svoje vzpone in padce ali z drugimi besedami svoja zlata in bolj zatišna obdobja, predstavlja pomembno obliko organiziranja krajanov, ki želijo v kraju pustiti svoj pečat. Vabimo tudi vas, da se pridružite kateremu od njih in prispevate svoje projektne ideje, talente in skrita nagnjenja oziroma svoj aktivizem v dobro lokalnega okolja.