#

Društvo upokojencev Pirniče

Društvo upokojencev Pirniče je prostovoljno, samostojno, interesno in humanitarno združenje upokojenk in upokojencev z območja Vikrč, Zavrha, Spodnjih Pirnič, Zgornjih Pirnič in Verja. Pravna podlaga za delovanje društva so Pravila društva, ki so bila sprejeta na Občnem zboru 16. februarja 2017.

Za delovanje društva skrbi predsednica in Upravni odbor.

Pri svojem delu si DU prizadeva uresničevati:
CILJE, ki so:

  • ohranjati in izboljšati kakovost življenja na vseh področjih,
  • spodbujati različne oblike društvenih aktivnosti in druženje ter
  • aktivno sodelovati pri razvoju družbe.

NALOGE, ki so:

  • sodelovanje z različnimi sorodnimi organizacijami upokojencev v skrbi za ohranjanje socialnega in družbenega položaja upokojencev in uresničevanja njihovih potreb in interesov,
  • spodbujanje in razvijanje druženja, športno-kulturnega življenja, učenja, izobraževanja,
  • spodbujanje in organiziranje izletov in upokojenskega turizma.

Komisije in krožki za področja različnih dejavnosti DU nadaljujejo s konkretnimi, že utečenimi aktivnostmi v skladu s cilji in namenom delovanja društva.

Organizacijsko vez društva oz. Upravnega odbora predstavljajo poverjenice in poverjeniki.

VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE!

Veronika Pretnar Kunstek, predsednica DU Pirniče

Maj 2017