#

Krajevna skupnost Pirniče

Ločevanje odpadkov

Recikliranje

Ekološki otoki:

Vas

Št.

Lokacija

VERJE

1

Pri hiši Verje 48

2

Pri hiši Verje 3

ZG. PIRNIČE

3

Za hišo Zg. Pirniče 144, ob trafu

4

Osnovna šola Pirniče

5

Nasproti hiše Zg. Pirniče 103a

6

Nasproti hiše Zg. Pirniče 19

VIKRČE

7

Nasproti hiše Vikrče 46

ZAVRH

8

Zavrh


V primeru, da so kontejnerji na ekološkem otoku polni, Vas prosimo, da odpeljete odpadke v ZAČASNI ZBIRNI CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV MEDVODE.

https://www.medvode.si/objava/120655


Lokacija: nahaja se na dvorišču bivšega podjetja DONIT Medvode in sicer je vhod iz Ceste komandanta Staneta.

Odprt je: SREDA od 14.00 do 17.00 ure in SOBOTA od 8.00 do 12.00 ure

Komu je namenjen?

Namenjen je ločenemu zbiranju odpadkov iz gospodinjstev. Storitve začasnega zbirnega centra Medvode lahko koristijo prebivalci občine Medvode, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki. V sklopu začasnega zbirnega centra bo urejen tudi EKO otok za ločeno zbiranje nekaterih drugih frakcij (modra posoda: papir in karton, zelena posoda: steklo, rumena posoda: plastenke in pločevinke) ter zabojnik za odlaganje odsluženih CD in DVD plošč. Večino teh odpadkov se lahko predela. Ker ste jih oddali ločeno, ne bodo končali na odlagališču, pač pa v predelovalni industriji.

Je odlaganje odpadkov brezplačno?

Oddaja odpadkov iz gospodinjstev je do 1 m³ brezplačna (velikost običajne avtomobilske prikolice).

Kje lahko oddate ostale odpadke?

Ostale odpadke (npr. gradbene odpadke, azbestne odpadke, nevarne odpadke, ...) lahko občani oddajo v Zbirnem centru Barje. Za odvoz odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih (proizvodnja, obrt, kmetijstvo) je dolžan nosilec dejavnosti skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov.