#

Vrtec Medvode

Vrtec Medvode je javni vzgojno–izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavni program za predšolske otroke. Ustanoviteljica Vrtca je Občina Medvode.Trenutno imamo v vrtcu Medvode 40 oddelkov, smo na 7 lokacijah v 8 hišah. Vpisanih imamo več kot 720 otrok, starih od 11 mesecev do 6 let in več kot 120 zaposlenih. Vključujemo se v različne projekte na državni in mednarodni ravni, povezujemo pa se tudi z lokalnimi skupnostmi. Smo največji javni zavod v Občini Medvode.

Uradna spletna stran: http://www.vrtec-medvode.si/