#

O Pirničah in pticah

Ptice in naravovarstvo

Za naravovarstveno dimenzijo življenja v Pirničah si prizadevata predvsem Turistično društvo Pirniče in Lovska družina Šmarna gora.

Lovska družina Šmarna gora skrbi za naravo v najširšem pomenu te besede, Turistično društvo Pirniče pa se skozi različne projekte trudi ohranjati tako kulturno kot naravno dediščino lokalnega okolja. Z rednimi čistilnimi akcijami in ocvetličenjem hiš skrbi za prijetnejše bivanje, obnovilo je tudi Učno pot po naših krajih, kjer lahko v poldrugi uri obiščete najbolj zanimive krajevne točke. Ena od teh je Straža, kraj z izvirom tople vode, kjer člani društva skrbijo za urejeno okolico manjšega bazena, za obnavljanje redkih rastlin, ki jih ob večjih nalivih vode odnese ter za kar se da mirno sožitje živalskih vrst na tem območju.